ДПБ – Стратегия и оперативен план за дейност и развитие – 2018 година

СТРАТЕГИЯ И ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ДПБ ПРЕЗ 2018

Стратегията и оперативният план за реализацията й са разработени и приети в съответствие с Устава на ДПРБ, Правилника за осъществяване на общественополезната дейност на ДПРБ-2016 г., Правилника за стопанска дейност на ДПРБ-2007 г., и Решенията за Стратегическите цели в плана за дейност и развитие на ДПРБ, приети от Общото събрание на ДПБ – 3.02.2018 г.

Свалете своето копие оттук