Теодора Пампулова

ПСИХОЛОГИЯТА И…АЗ

ТЕОДОРА ПАМПУЛОВА 

Казвам се Теодора Пампулова. По образование съм психолог – консултант. По душа и по сърце аз съм Дете. Може би и това е причината да успявам лесно да намеря верния път в обърканите детски вселени. В практиката си като детски психолог работя с деца до 18 годишна възраст, с техните родители и семейства.

Завършила съм Бакалавърска степан „Психология“ и Магистърски степени по „Консултативна психология“ и „Социална медиация и комуникация“ в ПУ „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив. През годините имам преминати редица обучения и курсове свързани с психическото и физическото здраве и развитие на детето, арт терапия, приказкотерапия и др. Работя като детски психолог с частна практика и по много проекти свързани с детското психично здраве.  Имам опит при работата с деца с поведенчески и емоционални проблеми, както и с деца с проблеми в развитието, деца с хиперактивност с дефицит на вниманието, деца с аутизъм и лека умствена изостаналост и т.н.

Редовен член съм на Дружеството на психолозите в Република България  и координатор на Клона на ДПБ за Централна Южна България с център град Пловдив

https://www.facebook.com/groups/107560486403836/

От 2015 година съм и сертифициран от Министерство на правосъдието медиатор.
Автор съм на статии за ранно и детско развитие в електронни и печатни медии. Обучител и лектор съм на семинари за родители и специалисти. Ментор на студенти по Проект „Студентски практики“ . 

Като детски психолог мога да предложа психологическа помощ и подкрепа при следните проблеми:
Детето е в криза на съответната възраст; при трудности при възпитанието; при занижена самооценка; при проблеми в общуването; при конфликтни взаимоотношения у дома и в учебното заведение; при бягство от училище и вкъщи; при страхове; при срамежливост и неувереност; при комплекси; при силна тревожност; при липса на мотивация за учене и постижения; при необходимост от справяне с агресия и автоагресия; при компютърна зависимост; при панически атаки и паническо разстройство; при обсесивно-компулсивно разтройство и натрапливости; при проблеми със съня; при нощно напикаване; при нарушена памет и концентрация; при трудности в адаптацията; при затруднена комуникация с родители, учители и връстници; при необходимост от подкрепа за преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод, нов партньор на родителя, нов член на семейството; при необходимост от подкрепа за справяне със стресови ситуации; при смяна на местоживеене или училище; при промени в навиците на детето; при работа с осиновители и осиновени деца; при хиперактивност с дефицит на внимание, аутистичен спектър, лека умствена изостаналост и др.

Линкове и връзки:
Facebook : https://www.facebook.com/detskipsihologTeodoraPampulova
Блог: https://teodorapampulova.blogspot.bg