Публичен регистър на психолозите в България – 2016

Picture1

Публичният регистър на психолозите в България – 2016

е финализиран и публикуван на 1 ноември 2016 г. в официалната служебна страница на членовете на Дружеството на психолозите в България (ДПБ),в Информационния бюлетин и Фейсбук-страницата на ДПБ. Публичният регистър на психолозите в България се разпространява сред международните партньори на ДПБ, държавните институции, медиите и обществеността  в България в периода 1 ноември 2016 – 15 декември 2016 г.

От 1 януари 2013 г. Националния класификатор на професиите и длъжностите изисква психолозите да бъдат регистрирани и представяни в следните професионални подгрупи с специфични професионални кодове: „ISCO-2634-6001-BGRP-No….“ – “психолог”; „ISCO-2634-6002-BGRP-No….“ – “клиничен психолог”; „ISCO-2634-6003-BGRP-No….“ – “училищен психолог” и „ISCO-2634-6004-BGRP-No….“ – “психолог-психотерапевт”. Това бе отразено за първи път в подробната версия на Публичния регистър на психолозите – 2015 г., на основата на представената от членовете на ДПБ документация за квалификацията, опита и правоспосбността им в тези сфери на професионална  дейност на психолозите.

Международните професионални асоциации, държавната, местната и съдебната администрация в България приемат Публичния регистър на психолозите в България като основен механизъм за професионална отговорност и саморегулация на професията до приемането и влизането в сила на съвременно национално законодателство за регулация на професията психолог в България чрез Закон за психологията и публичния регистър на психолозите в Република България.

Свалете оттук своето копие от

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2016 г.

На 30.10. 2016 г. изтече удължения със 7 месеца краен срок за финализиране на годишната актуализация на членския статус на вписаните редовни членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) и Публичния регистър на психолозите в България за 2016 г. Невнасянето на членски внос за 2016 година води до замразяване на членския статут и заличаване на вписването в Публичния регистър на психолозите – 2016 г. 

ВАЖНО! ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г. ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДПБ) Е ЗАДЪЛЖЕНО ДА ПРИЛАГА ИЗЦЯЛО СТАНДАРТИТЕ НА EUROPSY CERTIFICATE OF PSYCHOLOGY (EFPA): http://europsy-efpa.eu/ ПРИ ВПИСВАНЕ НА СВОИТЕ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 г. ЩЕ ИЗИСКВА: МИНИМУМ 5 г. ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ В АКРЕДИТИРАН УНИВЕРСИТЕТ (БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ПО ПСИХОЛОГИЯ) + 1 г. ДОКАЗАНА РАБОТА ПОД ПРОФЕСИОНАЛНА СУПЕРВИЗИЯ ИЛИ ДОКТОРАНТУРА/ХАБИЛИТАЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА СЕРТИФИКАЦИЯ. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛУЧАТ  EUROPSY CERTIFICATE OF PSYCHOLOGY КАНДИДАТСТВАТ В ЦЕНТРАЛАТА НА EFPA В БРЮКСЕЛ (EFPA.EU).

Picture1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ДПБ -2017

Дружество на психолозите в Република България

office@psychology-bg.org    www.psychology-bg.org

Моля, запознайте се с изискванията на: 

EuroPsy Certificate of Psychology

http://BPSMembers.wordpress.com

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s