Програма за продължаващо професионално развитие

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА “ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” – 2018

БЕЗ ТАКСА УЧАСТИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ!

“РАЗВИТИЕ  НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГА”

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) организира ежегодно в София, Варна, Пловдив и Бургас Институт за продължаващо професионално развитие на психолози вписани и кандидатстващи за вписване в Публичния регистър на психолозите в Република България. Работата на института е част от програмата на ДПБ „Професионално развитие“ – 2018 г. и носи 50 CPD точки за продължаващо професионално развитие съгласно стандартите на IUPsyS. Работните семинари ще се проведат в периода април – ноември 2018 година като точните дати ще бъдат публикувани до края а март 2018 г.

Записването за участие в Института за продължаващо професионално развитие приключва на 15 март 2018 година.  Изпратете на имейл адрес office@psychology-bg.org писмено потвърждение за участието си с имена и телефон за връзка. 

Всички редовни членове на  ДПБ и регистрирани психолози с актуализирано членство за 2017 и 2018 година, ползват 50% процента отстъпка от таксата за участие. Дипломираните през тази година магистри по психология и докторантите по психология също ползват отстъпка от 50%. Студентите по психология участват напълно безплатно.

Цели на програмата:

Основната цел на програма “Професионално развитие” на Дружеството на психолозите в България е да предостави актуална информация, знания и компетенции за психолозите, работещи във всички сфери на професионалната практика и намиращи се в различни етапи на своята кариера. Работната задача на работните семинари включени в програмата “Развитие и управление на професионалната практика на психолога” 2018 година е да допринесе за професионалната квалификация, автентичното професионално израстване и успешната кариера на участващите психолози с акцент върху качеството и ефективността на професионалната им практика.

В програмата се използват материали, експертен опит и методическа супервизия от водещите професионални организации, с които Дружеството на психолозите в България има трайни партньорски отношения – Европейска федерация на психологическите асоциации, Международна асоциация по приложна психология, Американска психологическа асоциация.

Основен водещ на програмата е д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите. Работата на института протича като последователност от тематични срещи в малка група (до 12 участника) за открит диалог и обмен на опит, изследване на добрите професионални практики и групово обсъждане на подходи за укрепването, внедряването и развитието им. Предвидени са и възможности за индивидуални консултации по проблеми на участниците в програмата на института.

Програмата се реализира без външно финансиране и не цели генерирането на печалба – всички събрани от такси за участие средства се използват за покриване на разходите по програмата и в подкрепа на дейностите на Дружеството на психолозите в България и за издаването на Българско списание по психология.

Основни тематични сесии в програмата:

Сесия 1: Професионална етика и автентично присъствие в практиката на психолога – международни и национални стандарти и практики;

Сесия 2: Продължаващо образование и професионално развитие на психолога. Супервизия, интервизия и кариерно развитие;

Сесия 3: Правна регулация, професионална регистрация и саморегулация, сертификация и лицензиране в практиката на психолога. EuroPsy Certificate of Psychology. Застъпничество и защита на професионалните интереси на психолога. Професионална отговорност;

Сесия 4: Организация, управление и развитие на професионалната практика – административно-финансови, организационно-кадрови и методологични аспекти. Организационно развитие на професионалната практика. Развитие на междудисциплинарното сътрудничество. Работа в професионални и институционални мрежи и програми;

Сесия 5: Маркетинг на професионалната практика, отношения с обществеността, институциите, медиите и потребителите. Социална отговорност на психолога. Участие в програми за безвъзмездно предоставяне на професионални услуги;

Сесия 6: Професионален одит и атестация на професионалната практика на психолога;

Сесия 7: Добри практики, професионални стандарти и методически указания в основните сфери на професионална практика на психолога – международни и национални еталони;

Обща продължителност на пълната програма: 10 часа

Условия и регистрация за участие:

В програмата могат да се включат всички дипломирани български психолози. Членовете на  ДПБ (актуализирали членството си в ДПБ през 2017 и 2018 г.) ползват 50% процента отстъпка от таксата за участие. Дипломиралите се през тази година магистри-психолози и докторантите по психология също ползват отстъпка от 50%. Студентите по психология участват безплатно. Включването в програмата става по реда на регистрацията.

За предварителна регистрация – изпратете писмо в свободен текст на адрес:

office@psychology-bg.org

Краен срок за регистрация за пълната програма:  15 март 2018 г.

Таксата за участие в пълната програма е 120 лева; за членове на ДПБ и регистрирани в Публичния регистър психолози: 60 лв. За дипломирани през тази година магистри по психология и докторанти по психология – 60 лв. За студентите по психология – без  такса участие. Таксата участие включва работните материали за сесиите на Института и кафе-паузи. 

Разходите за хотел, храна и транспорт по време на работата на програмата са за сметка на участниците.

Таксата за участие  се внася на място при регистрацията за участие.

За контакти, регистрация и допълнителна информация:

Дружество на психолозите в България, д-р Пламен Димитров

0888 42 9730 office@psychology-bg.org

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s