ЗДРАВЕЙТЕ И ДОБРЕ ДОШЛИ, КОЛЕГИ!

Picture1

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Добре дошли в Служебната страница на вписаните в Регистъра на психолозите в България – редовни членове на ДПБ.

Тук ще намерите полезна информация за Публичния регистър на психолозите – цели, правила и условия за вписване.

Една от основните задачи на страницата е да даде достъп на регистрираните членове на ДПБ до актуална информация за техния статус в регистъра, за областите, в които регистрираните психолози имат квалификация, за техните координати и за събития и програми от общ интерес за развитието на професията и добрите практики във всички области на психологията.

След началното разработване и популяризиране на страницата, тя ще стане достъпна само за регистрираните психолози и ще им предостави допълнителни ресурси и услуги – напр. информационна система и механизъм за насочване към специалистите вписани в регистъра, допълнителна информация за националните и международните стандарти за добра професионална практика и мн.др.

Ще се радваме да получаваме обратна връзка и предложения от вас за съдържанието и развитието на страницата!

Адресът ни за кореспонденция е office@psychology-bg.org

http://BPSMembers.wordpress.com

© 2001-2019 Bulgarian Psychological Society